Kangaroo Nam Định

Địa chỉ: 70 Quang Trung – Thành phố Nam Định

Hotline:087.789.1234

Email: kangaroonamdinh@gmail.com

Lưu ý: Thời gian làm việc của công ty bắt đầu từ 8H đến 21H hàng ngày. Công ty làm việc tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật (kể cả ngày lễ).

Hỗ trợ bảo hành sản phẩm các ngày trong tuần.

    https://maps.app.goo.gl/iJ6Ax19AT22vET5s7?g_st=iz